Nationaal Park Oosterschelde
Categorie : Omgeving
Onze minicamping grenst aan het Nationaal Park Oosterschelde, een uniek en dynamisch natuurgebied. Dankzij de afwisseling van eb en vloed en de aanwezigheid van zout en zoet water leven er duizenden vogels en planten.
Door de open verbinding met de Noordzee is het twee keer per dag eb en twee keer per dag vloed. De slikken en platen die bij vloed onder water staan, vallen bij eb droog. Ze bevatten dan weer voldoende voedsel voor de vele vogels die er komen foerageren. Als de platen weer in de golven verdwijnen, gaan de vogels naar de oevers van de Oosterschelde. Daar, achter de dijken, liggen de karrevelden, inlagen en kreekgebieden. Ideaal om per fiets of te voet te verkennen. Tip: maak eens een Ying-Yangwandeling vanaf de camping. Heen langs het water, u hoort het ruisen van de branding, terug door de inlaag en geniet van de stilte en het zachte ruisen van het riet.